Falcon 9 ເຫດຜົນການລະເບີດອາດຈະໄດ້ຮັບການພົບເຫັນ

25 ກັນຍາ, Tesla CEO Andy Herron & middot; Maske ຄວບຄຸມດັບບໍລິສັດສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ SpaceX ບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດອ້າງວ່າມັນໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເດືອນກັນຍາ 1 ຍິງທົດລອງໃນໄລຍະ…

Read More »
Falcon 9 ສາເຫດ ການລະເບີດ

ຕອນແລງຂອງເດືອນກັນຍາ 1, ພື້ນທີ່ສໍາຫລວດ Technologies (SpaceX) ຫລວດ Falcon 9 ດໍາເນີນການລະເບີດຂອງການທົດສອບ ig​​nition static, ໄຟໄຫມ້ມີລູກຍັງດໍາເນີນການສື່ສານ Israeli ດາວທຽມ…

Read More »