Cassini captured ຮູບພາບຫຼ້າສຸດ Saturn ຂອງ

ອີງຕາມການ Zeenews ອິນເດຍ News Network 11 ຕຸລາລາຍງານວ່າບໍ່ດົນມານີ້ສະຫະລັດອະເມລິກາ Aeronautics ແຫ່ງຊາດແລະສະຖານທີ່ການບໍລິຫານ (ອົງການ NASA) ຂອງ & ldquo;…

Read More »
Cassini captured Saturn ຂອງຫລ້າສຸດ ຮູບພາບສູງ , ຄໍານິຍາມ

ໃນຖານະເປັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຮູບພາບນີ້ແມ່ນ Cassini 25 ເມສາຍິງ, ໃນເວລາທີ່ຫ່າງໄກຈາກ Saturn 2973 ລ້ານກິໂລແມັດ. ອີງຕາມເວັບໄຊວິທະຍາສາດຂ່າວລາຍງານວ່າ, ໃນປັດຈຸບັນ, ອົງການ NASA ຂອງ…

Read More »