Rosetta ກວດ comet 67P ກັບ ອຸບັດຕິເຫດ ຫນໍ່ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍ ດ້ານ ລະບາດ

ກຸມພາ 19 ໃນປີນີ້, Rosetta probe Osiris ກ້ອງຖ່າຍຮູບກ້ວາງ, ມຸມອຸບັດຕິເຫດແຊງຫນ້າດິນຂອງດາວຫາງປະກົດການ 67P popping ໄດ້. ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຟີຊິກລາຍງານໃນຕົ້ນປີນີ້, ໄດ້ probe…

Read More »