SpaceX Falcon ຫນັກ ຈະໄດ້ຮັບການ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ 9 ພະຈິກ ການເປີດຕົວລູກ

ອີງຕາມການສະຫະລັດ “Wall Street Journal” ລາຍງານກ່ຽວກັບ 14 ກັນຍາ, SpaceX ທ້ອງຖິ່ນ 13 ຢູ່ໃນສະຫະລັດອະເມລິກາປະກາດແຜນການໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກຜ່ານທາງເລືອກ launcher ບັ້ງໄຟ restart…

Read More »