SpaceX ວິທີການໃຜໄປ Mars?

ຍານຂອງ & ldquo; Mars ລະບົບການຂົນສົ່ງ & rdquo; ການເປີດຕົວໂດຍລູກ Super- ຫນັກ BFR (ຊື່ທາງການໃຫຍ່ລູກ Fucking), ເປັນສະບັບດັ່ງກ່າວໂດຍສານ…

Read More »
ຍານສໍາເລັດການທົດສອບເຄື່ອງຈັກ ignition Raptor ທໍາອິດ

SpaceX ພາລະກິດ manned ກັບ Mars ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຸດທ້າຍທີ່ໃຊ້ເວລາ, ແຕ່ Musk ກ່າວວ່າຊ້ໍາທີ່ເຂົາຫວັງ 2024 ຈະເປັນຜູ້ຊາຍຄັ້ງທໍາອິດໃນ Cigar Store ດາວສີແດງ….

Read More »